Archive for the ‘Expose’ Category

Drodzy Scholandczycy

Wasza Wysokość

Pani Marszałek

Wysoka Izbo

 

 

Nie ukrywam że zawsze z dużą niecierpliwością czekałem na expose desygnowanego Premiera, nigdy jednak nie sądziłem że i mi przypadanie ten przywiej i zaszczyt. Długo się zastanawiałem nad tym w jaki sposób przedstawić założenia Rządu na okres w jakim przypadło mi stać na jego czele  - a  czas to  łatwy a okres nie specjalnie sprzyjający.

 

Komitet Wyborczy Wyborców – „Scholandia” – uzyskał w wyborach ponad 50% głosów a to zobowiązuje - zobowiązuje by nie zawieść i nie stracić tego, co każdy rząd ma najcenniejszego, czyli poparcia społecznego i zaufani obywateli. Jako komitet mamy zamiar postawić na ludzi,  na ludzi w szerokim tego słowa znaczeniu. Zarówno na ludzi nowych – jak i na zasłużonych i doświadczonych obywateli którym pragniemy zaoferować możliwość aktywnego i ciekawego życia i spędzania czasu wolnego

 

Zamierzamy wprowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Politykę, która zakłada konieczność współistnienia wszystkich dziedzin życia zarówno tych „systemowych” jak i społeczno-kulturalnych. Nasza Ojczyzna ma odpowiedni potencjał i czas go wykorzystać.

 

Pomysły realizują ludzie a zatem zacznę  od Nich by następnie przejść do programu.

A mówiąc o ludziach  - proszę wybaczyć mi sformułowanie – ale nie sposób nie zauważyć, że jeszcze nigdy Królewski Rząd nie była aż tak KrólewskiJ

 

Do Rządu na którego czele przyszło mi stanąć zaprosiłem ludzi kompetentnych z przygotowaniem merytorycznym lub właściwym do zajmowanego stanowiska doświadczeniem. Ludzi którym ufam i któż mają moje pełne poparcie w podejmowanych działaniach resortowych.

 

Vice  Premier ds. ekonomicznych a zarazem Minister Finansów

JOK Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Książe

 

Minister Gospodarki

JKM Filip Kerad von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Książe

 

Minister Spraw Zagranicznych i Promocji

JKW Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Senior

 

Minister Kultury

JOK mgr net. Natalia Scholandzka Księżna

 

Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji

JOK prof. Dr dr net Alev van Dovski Książe

 

Książe Mordecki w moim rządzie nadzorować będzie cały pion gospodarczo – systemowy oraz w razie konieczności będzie nie zastępował.

 

Nasze działania jako rządu można podzielić na trzy główne działy

 

  1. Gospodarka i system

 

Czasy się zmieniają i rozwiązania które do tej pory były wystarczające trącą swoja zasadność Nawet w v-państwie działają pewne mechanizmy rynkowe i dlatego  zamierzamy urealnić wynagrodzenie wprowadzając nową tabelę wynagrodzeń uwzględniające nowe stanowiska przy jednoczesnym zlikwidowaniu opcji „pracuj” dla urzędników

Chcielibyśmy wprowadzić do systemu szpital tzn. chcemy by wykorzystywał i leki i ubrania. W tym miejscu warto również wspomnieć o graficznym wprowadzeniu ubrań do gospodarki  ( wspólne dzieło MK, MG i MF).Połączenie pracy tych trzech resortów  nie tyle zapewni  atrakcyjną formę wizualną ubrań ale i sprawne funkcjonowanie systemowe.

Kolejnym wspólnym programem MF i MG będzie zmodyfikowanie bazaru i wprowadzenie nowych funkcji poprzez wyszukiwanie wskazanego produktu a nie przeglądanie całego asortymentu.

Zamierzamy też opracować i wprowadzić kilka licencji pozwalających na rozwój infrastruktury miast. Realizując zapowiedz wyborczą zamierzamy zmniejszyć podatek dochodowy do 8% oraz zastanowić się nad możliwości wprowadzenia ulg podatkowych.

 

  1. Sprawy obywatelskie

Głównym działaniem będzie dążenie do większej identyfikacji mieszkańców i prefektów ze swoimi prowincjami i miastami. Zamierzamy wróci do pomysłu turnieju prowincji w trochę zmodernizowanej i przerobionej formie. Wszystkie dotychczas prowadzone działania przynosiły rezultaty lepsze lub gorsze. Czas włączyć prefektów  do prac administracji centralnej i rządowej. Wymaga to konkretnych zmian ustrojowych między innymi chcemy by prefekci stali się terenową administracją rządową i wybierani  byli w drodze konkursu ogłaszanego przez MSWiA na kadencje 8 miesięczną - to da jakąś stabilność w prowincjach Do głównych zadań prefekta należeć będzie przede wszystkim opieka nad nowym obywatelem , oprowadzenie  go po „who is who” i po niuansach społeczno politycznych , realizowanie projektów rządowych dotyczących prowincji i promocji.

Natomiast Burmistrz byłby organem władzy samorządowej , wybieranym przez mieszkańców. Nie zakładamy tym samym wprowadzenia ustawowego zakazu łączenia tych funkcji . Wprowadzenie tych projektów implikuje jednak konieczność wprowadzenia kompleksowej reformy administracji.  Jednak zanim przejdziemy do zmian ustrojowych  chcemy doprowadzić do pewnej stabilizacji działań prefektów obecnie urzędujących – rząd nie che być nadal batem dla prefektów ale partnerem. Partnerem który jest w stanie wesprzeć prefektów w ich działaniach podsunąć możliwość realizacji ich zamierzeń czy chociażby udzielić wsparcia merytorycznego i technicznego w ich nie łatwej pracy.

 

Istotnym działaniem w zakresie kultury będzie natomiast przygotowanie planu rozwoju obiektów kulturalnych oraz jego realizacja z uwzględnieniem realiów i potrzeb scholandzkich. Zamierzamy przygotować plan imprez cyklicznych, jak  również wprowadzić dwie nowe imprezy wystawę zwierząt oraz międzynarodowy plener artystyczny. Dla uatrakcyjnienia i promocji tak pięknej i bogatej kultury naszej Ojczyzny planujemy stworzyć w interfejsie strony głównej miejsce na mapę lub link do strony zawierającą „mapę kulturalną” zapewniającą Mieszkańcom i Gościom pełny i łatwy dostęp  do wszystkich kulturowych atrakcji kraju. Oczywiście poza tymi działaniami w kulturze i sporcie kultywować będziemy dotychczasowe działania.

Ideą przyświecającą Rządowi jest również aktywizacja nowych obywateli w sposób z jednej strony dający pewną stabilizację finansową a z drugiej wpływający na zainteresowanie i zagłębianie się w poszczególne dziedziny życia społecznego i politycznego.  W ramach Rządowego Programu Prac Publicznych, którego realizacją będę zajmował się osobiście, zakładamy zlecanie młodym obywatelom w formie konkursu lub odpowiedzi na ogłoszenie prac polegających na przykład na inwentaryzacji zasobów (np. muzeów scholandzkich wraz z ich opisem) lub systematyką prawną ( zebraniem aktów prawnych dotyczących danej dziedziny prawa). Młodym obywatelom przyniesie to możliwość poznania interesujących ich dziedzin życia oraz będzie miało dla nich wymiar materialny a Państwu przysłuży się to usystematyzowaniem i zinwentaryzowaniem całego jego dorobku .

Istotne siły włożymy również w bieżące prowadzenie Centrum Informacyjne Rządu w staki sposób aby zaczęło ono znowu spełniać swoja podstawowa funkcję.

 

  1. Polityka zagraniczna i promocja

 

W dziedzinie polityki międzynarodowej kontynuowana będzie bliska współpraca z naszymi strategicznymi partnerami, jak również obserwowane będą wszelkie pozostałe mniejsze, już istniejące państwa, jak i te, które dopiero się tworzą. Zaznaczyć należy, iż Królestwo Scholandii, a przez to i tworzący się Królewski Rząd Scholandii, jest zainteresowane współpracą i pomocą nowym państwom. Ważnym punktem działalności Scholandii na arenie międzynarodowej jest Organizacji Polskich Mikronacji. Dotychczasowe działania oceniamy jako dobre i będziemy je sukcesywnie kontynuować poprzez udział w debatach, głosowaniach i wszelkich inicjatywach, które wyjdą od członków Organizacji. Oczywiście nie można zapominać, że Królestwo Scholandii ma swój ważny, niezależny głos, który obliguje do opiniowania wszelkich wydarzeń w Organizacji Polskich Mikronacji, ale również w polityce międzynarodowej całego Mikroświata i z tego przywileju oraz zaszczytu w jednym zamierzamy korzystać. Nasza Ojczyzna pozostaje nadal jednym z największych graczy na arenie międzynarodowej, a to zobowiązuje do prowadzenia ściśle określonej, wyważonej i
ukierunkowanej polityki międzynarodowej. Pozostajemy nadal zainteresowani bliską współpracą z naszymi dawnymi Sojusznikami, jak i Państwami, z którymi mieliśmy, bądź mamy obecnie dobre stosunki i które podzielają prowadzoną przez politykę. Kluczową sprawą dla odpowiedniego przepływu informacji są dobrze obsadzone placówki dyplomatyczne. Zostanie przeprowadzona weryfikacja Ambasadorów i ewentualne obsadzenie brakujących wakatów bądź też stworzenie nowych placówek dyplomatycznych w krajach, gdzie takich  placówek nie ma, a są potrzebne do zacieśniania współpracy. Zwracać
będziemy szczególną uwagę na dobrze działające Ambasady Królestwa Scholandii w innych państwach, gdyż właśnie takie placówki przyczyniają się do pozytywnej opinii i szybkiej reakcji na wydarzenia w danym kraju.

Jeśli chodzi o  promocje dotychczasowe akcje dawały czasowe zyski nowych mieszkańców - nie zawsze klimatyzujących się u nas. Chcielibyśmy promocję rozłożyć nie na jednego ministra  ale na zespół ludzi – dobrze zorganizowanych , aktywnych i pracujących pod merytorycznymi  auspicjami Ministra Spraw Zagranicznych. Pełnomocnicy ds. Promocji – wybierani przez Ministra i wynagradzania za swoją pracę z budżetu w formie zadaniowej zajmować się będą przede wszystkim   na promocji  w realnych mediach, promocja na forach internetowych, aktualizacja micropedii i przez ten środek dalsza promocja Kraju,  na dodawaniu  kolejnych haseł do micropedii i zachęcaniu do umieszczania tam profili obywateli, Pragniemy  powróci do pomysłu punktów za promocje i wprowadzenia ja do systemu tak by za działania promocyjne byli wynagradzani wszyscy materiałem wyjściowym będzie  wcześniejsza propozycja ND w sprawie tego projektu.

Na prośbę jednego z obywateli pragnę powiedzieć ze  rząd zamierza rozpocząć debatę publiczna nad zmiana ordynacji wyborczej, jednak jako priorytet stawiamy sprawę promocji i polityki zagranicznej  oraz troski o nowego mieszkańca.

 

 Przedstawiłem jedynie ideowy zarys, będący jedynie częścią rządowego programu, ale zarazem w moim odczuciu częścią najważniejszą

 

NIinejszym prosze Pania Marszalek o ropoczecie debaty.

 

Prof. Dr dr net Alev van Dovski Książe Inseli

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Scholandczycy!

Pierwszy raz staję przed państwem jako desygnowany Premier Królestwa Scholandii. Jest to też zarazem pierwszy raz, gdy wypowiadam jakiekolwiek słowa z mównicy naszego Parlamentu. Proszę wybaczyć zatem wszystkie przejęzyczenia, wynikające z niewielkiego doświadczenia w
tej materii. Rząd pod moim przewodnictwem stawia sobie zwłaszcza cele, wyrażone już w programie ND. W dalszej części expose omówię te z nich, które uznajemy za najważniejsze.

Dojdzie do drobnej zmiany w strukturze rządu w stosunku do poprzedniej kadencji - kwestie polityki społecznej zostaną przeniesione do obowiązków Ministra Kultury. Zwiększona także zostanie przejrzystość całej struktury rządu - planowana jest aktualizacja stron ministerstw.
Każdy resort dostanie również zadanie przygotowania mapy, przedstawiającej wszystkie podległe instytucje razem z personaliami osób nimi się zajmującymi. Jako premier mam zamiar również złożyć wizytę we wszystkich miastach otwartych kraju.

Pierwszym ministerstwem, którego szczegółowego omówienia chcę dokonać jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym jego zadaniem na najbliższy czas będzie aktywizacja prefektów wszystkich prowincji. Jednym ze sposobów na to będzie wyznaczanie im zbioru zadań, które powinni wykonać. Zadania dzielić się będą na obowiązkowe
i dodatkowe, z których pierwsze dotyczyć będą spraw priorytetowych dla funkcjonowania prowincji, a drugie pomagać w zwiększeniu jej atrakcyjności, jak i wizerunku całego państwa na zewnątrz. Nie wszystkie prowincje posiadają aktualnie prefekta, w związku z tym
konieczne będzie przeprowadzenie wyborów. Przygotowane zostaną też miejsca pracy dla świeżych mieszkańców Scholandii z nieco większą wiedzą techniczną - w każdej prowincji ma powstać stanowisko zarządcy zasobów. Nasza propozycja programowa reformy liceum już zdążyła wywołać dyskusje i wątpliwości choćby w trakcie debaty wyborczej, w
związku z tym mamy zamiar przeprowadzić publiczną dyskusję na liście dyskusyjnej, by poznać opinie szerszego grona obywateli.

Kolejnym ważnym w naszym rządzie resortem jest Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Kwestia gospodarki w ostatnich miesiącach często przewijała się przez wątki na liście dyskusyjnej. Głównym problemem staje się kwestia braku pracy na rynku. Słyszałem już różne propozycje
rozwiązania tej sytuacji. Przez dyskusje, zarówno wewnątrz rządu, jak i z osobami poza nim, spróbujemy znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie. Przewiduje się też obniżenie stawki podatkowej do 9%. Bliski wprowadzenia jest system ubrań, który również będzie wymagał
zwiększonych ilości pracy, opiera się jednak w dużej części o już funkcjonujące licencje. W celu lepszego dostosowania cen minimalnych do stanu rynku, a także projektowania przyszłych reform naszego systemu gospodarczego, powołana zostanie Rada Polityki Gospodarczej.
Żeby zwiększyć przejrzystość przetargów publicznych, zmodyfikowane zostanie prawo ich dotyczące.

Następnym resortem, który pragnę omówić, jest Ministerstwo Kultury. Dotychczasowe organizowanie konkursów kulturalnych w dużej mierze pozostawało bezskuteczne - zostanie więc zaprzestane. Głównym priorytetem dla ministerstwa będzie wspieranie krajowych mediów, które aktualnie publikują sporadycznie, nie opisując tym samym aktualnych
wydarzeń w kraju. Służyć temu ma między innymi uruchomienie odpowiednika sarmackiej Bramy, umożliwiającego każdemu obywatelowi opublikowanie artykułu, który zostałby opłacony zgodnie z jego jakością. Planowane są też dotacje dla zarówno już istniejących, jak i
nowopowstających gazet i agencji prasowych, mające stworzyć możliwość utrzymywania się z pisania artykułów. Powstać ma również Scholandzka Agencja Badania Opinii Społecznej (SchABOS), dzięki której na bieżąco będą mogły być przeprowadzane sondaże. Minister Kultury będzie miał również za zadanie sprawy polityki społecznej, czyli m.in. potwierdzanie zawarcia przysposobień. Planowane są też zmiany w funkcjonowaniu Scholandzkiego Centrum Informacji, mające zwiększyć jego przydatność dla nowych mieszkańców. Miałyby w nim znaleźć się
informacje o studiowaniu i zakładaniu firmy w Scholandii.

W ostatnim czasie doszło do zmian w polityce zagranicznej Scholandii. W Scholandii i Dreamlandzie odbyły się referenda, decydujące o rozwiązaniu naszego wieloletniego sojuszu z dotychczasowym partnerem. Nie oznacza to natychmiastowej diametralnej zmiany w kierunku polityki zagranicznej. Przyjaźnie będziemy patrzeć na inicjatywy obywatelskie
mające na celu współpracę z innymi państwami na poziomie obywateli. Kraj nasz będzie również pełnił ważną rolę w Organizacji Polskich Mikronacji. Z inicjatyw obywatelskich, w trakcie tworzenia jest bank walutowy, pozwalający na transakcje walutowe między obywatelami
Królestwa Scholandii i Księstwa Sarmacji.

Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym resortem jest Ministerstwo Promocji, którym się zajmę. Kontynuować będziemy dotychczasowy trend w promowaniu państwa, polegający na rozłożeniu tego procesu na ogół obywateli, pozwalający na wykorzystanie dobrych, innowacyjnych
pomysłów każdego z nich. Dostrzegamy jednak nowy obszar promowania kraju, polegający na wykorzystaniu do promocji serwisów hostujących filmy wideo. W planach jest przygotowanie filmików promocyjnych, które następnie zostałyby wstawione na takowe - jest to forma promocji
dotychczas niezagospodarowana przez Scholandczyków. Promocja kraju nie dotyczy tylko promowania go poza mikroświatem - ważne jest też zbudowanie dobrego wizerunku Scholandii wewnątrz mikroświata. Idealną sytuacją byłoby, gdyby kraj nasz był postrzegany jako otwarty,
przyjazny i przejrzysty dla obserwatorów z zewnątrz. Wpływa na to zarówno podejście władz, jak i mediów.

Wysoka Izbo, Szanowny Panie Marszałku!

Poniżej przedstawiam proponowany skład ministerstw Królewskiego Rządu Scholandii:
Premier KRS i Minister Promocji - Mat Max von Salvepol, Baron
Minister Spraw Zagranicznych, wicepremier ds systemowych - Kuba von Salvepol Pakulski, Hrabia Elfidias
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pablo Neruda von Salvepol-Landecki, Kawaler
Minister Finansów i Gospodarki - Jerzy Mordecki, Książę Bergii
Minister Kultury - Marcin Landecki von Salvepol, Baron

Proszę Pana Marszałka o rozpoczęcie debaty nad przedstawionym expose.
Mat Max von Salvepol, Baron Desygnowany Premier

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Scholandczycy!

Już trzeci raz staję przed Państwem by przedstawić program działania Rządu, który z Państwa pomocą zamierzam stworzyć. Jest to jednocześnie drugi przypadek, gdy Rada Ministrów pod moim kierownictwem działać będzie tuż po zmianie na tronie.

Większość z nas, choć z pewnością nie wszyscy, w nowym Królu widzą szansę na szybkie i dobre dla kraju zmiany. Działalność Rządu będzie się w te zmiany wpisywać, gdyż także i proponowane przeze mnie Rada Ministrów wyznaczyła przed sobą ambitny plan reform.

Na początku chciałbym krótko scharakteryzować najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, a które nie są bezpośrednio związane z jednym konkretnym ministerstwem. Pierwszym takim postulatem jest dążenie do przenosin stron Scholandii na komercyjny serwer, w którego posiadaniu od pewnego już czasu jesteśmy. Realizacja tego punktu wymagać będzie
zaangażowania większości ministerstw, w szczególności MSWiA (którego celem będzie zachęcenie prefektów do przenosin stron miast, prowincji oraz instytucji samorządowych) i MK (który dążyć będzie do przeniesienia na nowy serwer stron muzeów i galerii).

Powstaje pytanie, po co to wszystko? Czy nie lepiej zostawić sprawę tak jak jest teraz? Uważam, że nie. Od początku powstania Scholandii co jakiś czas z sieci znikają strony, które stanowiły integralny element naszego dziedzictwa narodowego. By temu przeciwdziałać powołano Rządowe Archiwum Stron Państwowych, które jednak od początku swego istnienia nie wypełniało należycie swoich funkcji. Jesteśmy zdania, że najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy. Przenosiny na jeden, centralny serwer w większy stopniu uchronią nas przed tym problemem. Jednocześnie deklarujemy likwidację od dawna nie funkcjonującego RASP, a zatem zmniejszymy ilość martwego prawa.

Drugim ważnym dla działania kraju pomysłem, którego realizacji się podejmiemy jest modyfikacja systemu prestiżu. Już teraz mamy przygotowany projekt nowelizacji ustawy o prestiżu społecznym, która w większym stopniu motywować będzie do wzmożonej aktywności.

Wśród członków Rządu nie będzie żadnego systemowca, a zatem poddanie projektu pod dyskusję w Parlamencie uzależniamy od wyników rozmów z Radą Systemowców. By sprawę przeprowadzić możliwie szybko i sprawnie gdy tylko Rząd otrzyma wotum zaufania skorzystam z konstytucyjnego prawa i złożę wniosek o zwołanie spotkania Rządu, Króla i Rady Systemowców. Mam nadzieję, że odpowiedź Rady będzie inna od tej, którą otrzymałem w
momencie gdy przed kilkoma miesiącami zwracałem się z taką samą prośbą.

Szanowni Państwo! Działalność Rządu to oczywiście znacznie więcej niż to, co opisałem powyżej. W dalszej części postaram się nakreślić Państwu zadania, które stawiać będą przed sobą poszczególni ministrowie Królewskiego Rządu Scholandii. Pierwszym resortem, na który zwrócę Państwa uwagę jest Ministerstwo Promocji Scholandii.

Marazm promocyjny Scholandii trwa od lat. To właśnie on doprowadził Scholandię do sytuacji, w której niemalże wszystkie dziedziny życia kraju zmagają się z kryzysem. Gospodarka, kultura, wojsko, administracja publiczna i samorządowa… wszędzie brakuje chętnych do pracy osób. Dlaczego? Bo zwykły, szary Scholandczyk zupełnie nie dba o to, by
ściągnąć do kraju nowych ludzi. Wszystko jest na głowie jednej osoby - ministra promocji. Taki model nigdy nie przyniesie nam wystarczających efektów, a jego kontynuowanie przyczyniłoby się do tego, że nadal bylibyśmy na równi pochyłej prowadzącej donikąd.

Głównym założeniem naszego podejścia do promocji będzie angażowanie Scholandczyków w prace na rzecz Kraju. Jak zamierzamy to zrobić? Sposoby są co najmniej trzy. Po pierwsze dzięki wprowadzeniu nowej ustawy o prestiżu społecznym zwiększymy rangę punktów prestiżu i damy ministrowi ds. promocji możliwość przyznawania gratyfikacji punktami za działania
promocyjne. Po drugie, prócz punktów prestiżu przyznawać będziemy także premie finansowe dla wszystkich tych, którzy przyczyniają się do tego, że nasza społeczność się powiększa. Trzecim, być może najważniejszym elementem jest generowanie działań. Minister nie tylko ma przyglądać się temu, co robią Scholandczycy i nagradzać aktywnych, ale przede wszystkim
zachęcać do aktywności. W tym bardzo pomoże już stworzona promocyjna lista dyskusyjna.

Plan promocji może się udać tylko w jednym przypadku. Tylko wtedy gdy każdy z nas zaangażuje się w działania promocyjne możemy osiągnąć sukces. Najwyższy czas by Scholandczycy poczuli się odpowiedzialni za to, gdzie znajduje się nasz kraj i w jaką stronę zmierza!

Kolejnym ministerstwem, na którego działania chciałbym zwrócić Państwa uwagę jest resort Finansów i Gospodarki. W tym przypadku główny akcent stawiać będziemy na zmiany w systemie remontów i modyfikację stawek cen minimalnych.

System remontów w założeniu miał rozruszać sektor budowlany Królestwa Scholandii i spowodować, że przestanie się opłacać tworzenie firm, które nic nie będą produkować. Cel ten co prawda w pewnym stopniu udało się osiągnąć, ale system jest daleki od ideału. Chcielibyśmy wprowadzić modyfikacje licencji na produkcję remontu, a także zmiany stawek
tygodniowego zużycia budynków. Nic bowiem z rzeczywistością nie ma wspólnego sytuacja, w której utrzymanie Zamku Królewskiego, budowli wartej ponad 10 000 ar było jedynie dwukrotnie droższe od remontów małego domku miejskiego, o wartości przeszło dziesięciokrotnie niższej.

Ceny minimalne, pomysł opracowany przez Nową Demokrację kilka lat temu miały za zadanie zagwarantować wszystkim producentom działającym na danym rynku możliwość osiągnięcia zysku operacyjnego ze sprzedaży produkowanych przez siebie dóbr. Tak jak i w przypadku remontów to założenie zostało zrealizowane jedynie częściowo. Nie zamierzamy zmieniać założenia systemu, lecz poprzez modyfikację stawek cen doprowadzić do zrównania stopy zwrotu z różnego rodzaju działalności produkcyjnej. W chwili obecnej bowiem stawki zysku ustalone są w sposób bardzo nierównomierny i mało przejrzysty. Od momentu wprowadzenia
systemu nikt nie pofatygował się nawet do poinformowania opinii publicznej o tym skąd dane wyliczenia się wzięły. Kalkulacje, które przeprowadziliśmy wskazują, że nie są one wynikiem przemyślanych obliczeń.

Wprowadzenie w życie powyższych dwóch postulatów uzależnione jest od działań systemowców. Wierzymy, że przedstawione przez nas propozycje zmian będą łatwe do wprowadzenia, a zatem realizacja nie będzie stała pod znakiem zapytania.

Trzecim obszarem zainteresowania Ministra Finansów i Gospodarki będą spółki giełdowe i bazar. Będziemy przyglądać się sytuacji Spółek i rozważymy emisję kolejnych partii akcji, która może doprowadzić do utraty kontroli nad spółką przez Skarb Państwa. Przygotujemy także
rozwiązania mające na celu zapewnienie dostępności na bazarze wszystkich produktów.

Kolejnym ministerstwem, którego działania opiszę jest resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w trakcie przedwyborczych rozmów doszliśmy do wniosku, że reforma administracji, polegająca na ograniczeniu liczby jednostek samorządowych w chwili obecnej jest niemożliwa do przeprowadzenia w sposób, który
uchroniłby nas przed utratą tego, na co pracowały całe pokolenia Scholandczyków. Działania MSWiA zatem będą koncentrować się na organizacji wyborów w kolejnych prowincjach oraz na motywowaniu prefektów do realizacji wyznaczonych przez ustawę administracyjną
obowiązków. Ważnym elementem aktywności ministra będzie także zachęcanie prefektów do przenosin stron prowincji i miast na serwer Scholandii, o czym szerzej mówiłem w pierwszej części expose.

Czwartym resortem, na którego aktywność bardzo liczę jest Ministerstwo Kultury. Głównym obszarem zainteresowania szefa resortu kultury będzie przenoszenie kolejnych muzeów i galerii na centralny serwer Scholandii. Dzięki temu zmniejszone zostanie ryzyko ich utraty. Minister Kultury będzie także w sposób aktywny wspierał aktywność Scholandczyków w
dziedzinie kultury i sportu. Rozważamy także budowę budynku muzeum bądź galerii dla jednej z instytucji kulturalnych.

Piątym, ostatnim już ministerstwem, którego działania w kilku słowach opiszę jest resort Spraw Zagranicznych. Chciałbym, by główny akcent działalności ministerstwa położony został na reformę Sojuszu z Królestwem Dreamlandu. Będziemy dążyć do tego, by postanowienia Traktatu Sojuszniczego przystosowane zostały do dzisiejszych realiów i by obu
Sojuszniczym Królestwom w równym stopniu zależało na ich przestrzeganiu.

Niezmiennie zamierzamy także kontynuować bliską współpracę z Księstwem Sarmacji, które pozostaje naszym strategicznym partnerem zagranicznym. Rozważymy także podpisanie traktatu o pogłębionej współpracy, który pomagałby obu stronom w generowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Trzecim obszarem działania MSZ będzie przeprowadzenie reformy korpusu dyplomatycznego, o której mówiliśmy pod koniec kadencji poprzedniego Rządu Nowej Demokracji. Najwyższy czas wprowadzić ówczesne postulaty w życie i zredukować liczbę ambasadorów. Utrzymane zostaną jedynie placówki w Ekorre i Grodzisku.

Wysoka Izbo, Szanowny Panie Marszałku!

Poniżej przedstawiam proponowany skład ministerstw Królewskiego Rządu Scholandii:
Premier KRS i Minister Promocji: Janusz Lis von Salvepol, Książę Dolii
Minister Finansów i Gospodarki: Jerzy Mordecki, Markgraf Svevii
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: Marcin Landecki, Baronet
Minister Kultury: Michał Borkowski
Minister Spraw Zagranicznych: Marcin Pośpiech von Salvepol-Nova Vita, Książę Faerie

Proszę Pana Marszałka o rozpoczęcie debaty nad przedstawionym expose.

Janusz Lis von Salvepol, Książę Dolii
Desygnowany Premier